14 września 2023

Rodzina Polonijna 2023 – zgłoszenia do 3 października

Zapraszamy szkoły w kraju i za granicą do udziału w II edycji konkursu „Rodzina Polonijna” 2023. Celem inicjatywy jest m.in. wspieranie projektów doskonalących znajomość języka polskiego, historii i geografii Polski oraz promujących polską kulturę, które będą realizowane w partnerstwie szkół polskich i zagranicznych. Termin składania wniosków upływa 3 października 2023 r.

Założenia konkursu

Celem konkursu jest wspieranie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą, prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce.

Konkurs będzie obejmował realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, w szczególności:

  • doskonalących znajomość języka polskiego (np. warsztaty dziennikarskie, zajęcia językowe, teatralne, literackie, poetyckie, muzyczne, konkursy recytatorskie, ortograficzne, piosenki),
  • doskonalących znajomość historii Polski (np. realizacja wspólnych lekcji i projektów historycznych, w tym metodami edukacji pozaformalnej, np. udział w grach miejskich, konkursach, warsztatach, lekcjach muzealnych),
  • doskonalących znajomość geografii Polski (np. wycieczki do miejsc historycznych oraz interesujących krajobrazowo w kraju zamieszkania dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia (polonika) i/lub w Polsce),
  • artystycznych o tematyce związanej z kulturą, sztuką, tradycją polską (np. wystawienie spektaklu teatralnego, pantomimicznego, przygotowanie projektu fotograficznego, graficznego, ceramiki, muralu),
  • sportowych – organizacja zawodów sportowych,
  • uwzględniających patronów roku 2023 ustanowionych przez Sejm i Senat RP.

Budżet inicjatywy to ponad 1,4 mln zł. Maksymalna wysokość dotacji dla jednej pary szkół partnerskich wynosi 60 tys. zł.

Zgłoszenia

Zgłoszenia można przesyłać do 3 października 2023 r. 

Szczegółowych informacji w sprawach związanych z konkursem udziela Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN, e-mail: sekretariat.dwm@mein.gov.pl.

Konkurs „Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce – „Rodzina polonijna” w roku 2023” – II edycja