16 kwietnia 2020

Publikacja UAM w zakresie zdalnego nauczania

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

W związku z potrzebą rozwijania umiejętności zdalnego nauczania przez nauczycieli zachęcamy Państwa do korzystania zarówno z przykładów dobrej praktyki, jak też do pogłębiania wiedzy pedagogicznej z zakresu różnych strategii  dydaktycznych. Poniżej przekazujemy Państwu link do publikacji Strategia Kształcenia Wyprzedzającego przygotowanej przez zespół pracowników UAM oraz nauczycieli szkół.

Publikacja, chociaż w części praktycznej skupia się na nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, ukazuje jednak ideę uniwersalnej metody kształcenia wyprzedzającego, bardzo przydatnej w konstruowaniu zdalnych lekcji z innych przedmiotów.

Opisane w kategoriach działań ucznia i nauczyciela poszczególne fazy strategii, do których należą:
– aktywacja wiedzy uprzedniej uczniów, która  ma istotny wpływ na efekty kształcenia,
– przetwarzanie wiedzy przez uczniów z zasobów umieszczonych na platformach cyfrowych i w dialogu cyfrowym z nauczycielem,
– systematyzacja – polegająca na  udzielaniu przez nauczyciela  pomocy uczniom w systematyzowaniu zdobytej wiedzy,
– ewaluacja i ocenianie – prowadzące do rozwijania u uczniów umiejętności krytycznej analizy,
pomogą wyjaśnić nauczycielom procesy poznawcze uczniów w prowadzeniu zdalnego nauczania i nadać lekcjom spójną kompozycję.

Serdecznie zachęcając Państwa do wnikliwej lektury, jednocześnie pragnę wyrazić moje uznanie dla Państwa dotychczasowej kreatywności i  innowacyjności w prowadzeniu zdalnego nauczania.

Elżbieta Leszczyńska
Wielkopolski Kurator Oświaty

Załączniki

Strategia Ksztalcenia Wyprzedzającego
Data: 2020-04-16, rozmiar: 11 MB