28 sierpnia 2020

Spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek inaugurujące rok szkolny 2020/2021

25 sierpnia br. o godz. 11:00 odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, które stanowiło naradę inaugurującą nowy rok szkolny 2020/2021 z dyrektorami szkół i placówek województwa wielkopolskiego. Spotkanie w formie webinarium było współorganizowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach działań Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

W trakcie wydarzenia dyrektorzy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi  organizacji pracy placówek oświatowych w nowym roku szkolnym i bezpieczeństwa epidemicznego. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, a wśród prelegentów byli członkowie Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, m.in. Pani Jadwiga Kuczma-Napierała, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Informacja o webinarium znajduje się również na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Transmisja z webinarium

Załączniki