1 września 2020

Projekt edukacyjny Polonijna Szkoła Online – webinaria

Nauczyciele Polonijni,

Polska Szkoła SEN wraz z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA zaprasza wszystkich nauczycieli polonijnych do uczestnictwa w wyjątkowym projekcie edukacyjnym „Polonijna Szkoła Online”, powstałym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparciu o współpracę i opiekę merytoryczną ekspertów z trzech Uniwersytetów z Poznania i Krakowa oraz partnerów i konsultantów z krajów z całego świata.

Projekt zakłada przeprowadzenie 44 darmowych webinarów, 90 minut każde w terminie od września do grudnia 2020 r. o stałej godzinie 19:00 czasu polskiego /za wyjątkiem webinarów z matematyki, które rozpoczną się o 19:30/

w tym:

  • 16 webinarów dla nauczycieli klas 1-3 SP
  • 16 webinarów dla nauczycieli klas 4-8 SP /w tym dla nauczycieli klas ponadpodstawowych/
  • 7 webinarów z obsługi technicznej szkoły on-line, zarządzania szkołami, komunikacji, pracy zespołowej i współpracy międzynarodowej
  • 5 webinarów z psychologii rozwoju dziecka

Szkolenia obejmują przedmioty nauczane w szkołach polonijnych prowadzonych zgodnie z Podstawą Programową MEN oraz w oparciu o platformę Włącz Polskę z uwzględnieniem scenariuszy zajęć, lekcji poświęconych patronom roku 2020 i rocznicowym wydarzeniom historycznym. Ponadto oferujemy również szkolenia z obsługi technicznej szkoły online oraz kursy z psychologii, dwujęzyczności, zarządzania szkołami, komunikacji, pracy zespołowej i współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy webinariów, poza szkoleniami, otrzymają 200 nagranych jednostek lekcyjnych i 100 prezentacji multimedialnych do przeprowadzenia tych lekcji. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w formie doskonalenia zawodowego.

Rejestracja na cykl webinariów dostępna jest na stronie:  https://akademia-nauczyciela.pl/webinaria/

Załączniki

HARMONOGRAM WEBINARÓW POLONIJNEJ SZKOŁY ONLINE
Data: 2020-09-01, rozmiar: 222 KB