1 listopada 2020

Scenariusze lekcji dotyczące praw autorskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne opracowało zestaw 8 praktycznych scenariuszy lekcji na temat praw autorskich. Dzięki lekcjom przeprowadzonym na ich podstawie uczniowie dowiedzą się, że każdy z nich może być twórcą i stworzyć dzieło. Poznają, co kryje się pod takimi słowami jak „sztuka”, „utwór”, „plagiat”, „proces twórczy”, a także co dokładnie jest przedmiotem praw autorskich. Zrozumieją jak i kiedy mogą korzystać z dzieł innych, a także to, że nie wolno ściągać, nie tylko na lekcji. Przedsięwzięcie pomoże zrozumieć młodemu pokoleniu w jaki sposób efektami swojej pracy mogą się dzielić z innymi. Uczniowie dowiedzą się jak odpowiedzialnie, zgodnie z prawem, korzystać z dzieł innych, zarówno offline jak i online.

Zapraszamy do skorzystania z gotowych pomysłów na lekcję oraz aktywizację uczniów. Po każdej lekcji uczeń może otrzymać certyfikat z podpisem nauczyciela, potwierdzający udział w lekcji. Uzupełnieniem materiałów dydaktycznych jest również cykl 8 filmów tematycznych, które są wprowadzeniem do każdej lekcji.

Scenariusze powstały w ramach ogólnopolskiej kampanii „Jesteś twórcą – masz prawo” pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem kampanii edukacyjno-społecznej było uświadomienie uczniom szkół podstawowych, że wiele ich kreatywnych działań może być dziełem, zaś skutek ich aktywności należy do nich.

Więcej informacji