17 grudnia 2020

TIMSS 2019 – wyniki międzynarodowego badania

Polscy uczniowie klas czwartych zajęli 26. miejsce w Międzynarodowym Badaniu Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019. W kwietniu i maju 2019 r. razem ze swoimi rówieśnikami z 57 krajów zostali zbadani pod kątem osiągnieć matematyczno-przyrodniczych. Mocną stroną naszych uczniów są elementy statystyki, odczytywanie tabel i wykresów, a w przyrodzie – stosowanie wiedzy. Najlepsze wyniki w uzyskali uczniowie z krajów i regionów azjatyckich. Wyniki krajów europejskich były wyrównane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załączniki

Wyniki badania TIMSS 2019 - prezentacja
Data: 2020-12-17, rozmiar: 284 KB