17 czerwca 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie realizacji nowego kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że publiczne placówki doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego przygotowały ofertę szkoleń dla nauczycieli wspomagających realizację nowego kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Celem szkoleń jest przede wszystkim wsparcie środowiska szkolnego w obszarze wychowawczym i psychoprofilaktycznym po długotrwałym okresie nauczania zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem i uwrażliwieniem na rozpoznawanie oraz zaspokajanie potrzeb uczniów, rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie adaptacji ucznia w przestrzeni szkolnej i budowaniu relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń-grupa rówieśnicza/.

Szkolenia są realizowane w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty przygotowanej przez placówki doskonalenia nauczycieli.
Linki do ofert placówek doskonalenia nauczycieli: