15 września 2021

Program AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży

Szanowni Państwo,

w okresie od września 2021 do listopada 2022 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Software Development Academy Sp. z o. o. realizować będą na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii projekt pilotażowy „AI4Youth” w ramach III edycji międzynarodowego programu AI for Youth (sztuczna inteligencja dla młodzieży).

Program AI for Youth jest autorskim, globalnym projektem firmy Intel, mającym na celu zwiększenie świadomości cyfrowej, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji oraz promowanie kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

Projekt pilotażowy “AI4Youth” realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

Jest to bezpłatny projekt, którego częścią jest kurs AI dla nauczycieli i uczniów, realizacja projektów uczniowskich oraz konkurs na najlepszy projekt wykorzystujący AI. Projekt  realizowany będzie dla 1800 uczniów, 120 nauczycieli z 60 publicznych szkół średnich – liceów i techników.

Dlaczego realizacja tego typu projektów w polskich szkołach jest ważna? Transformacja cyfrowa sprawia, że znajomość nowoczesnych technologii i posiadanie wiedzy z wielu dziedzin w tym AI może znacznie ułatwić odnalezienie się we współczesnym rynku pracy. Jesteśmy przekonani, że zapewnienie szkołom (uczniom i nauczycielom) dostępu do aktualnej wiedzy i umożliwienie rozwoju umiejętności z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych, przyczyni się do podniesienia kompetencji cyfrowych całej społeczności szkolnej. Bez wątpienia realizacja Projektu zwiększy zainteresowanie przedmiotami STEM, co wpłynie długofalowo na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Więcej informacji o projekcie: https://ai4youth.edu.pl

Załączniki

Informacja
Data: 2021-09-15, rozmiar: 135 KB