14 listopada 2021

E-lekcje na temat kultury i historii Romów

Stowarzyszenie Romów w Polsce zakończyło właśnie projekt edukacyjny, którego zwieńczeniem jest udostępnienie na stronie internetowej E-lekcji na temat kultury i historii Romów. E-lekcje przygotowane przez Stowarzyszenie to źródło wiedzy do pracy z młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i na uczelniach wyższych.
Link do E-lekcji