26 listopada 2021

Kurs kwalifikacyjny – Wychowanie do Życia w Rodzinie

Szanowni Państwo,

rozpoczęła się rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Organizatorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289).

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2022/2023.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane według ramowego planu i programu zatwierdzonego 9 września 2021 roku przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie blended-learning: zajęcia online –  MS Teams oraz zajęcia stacjonarne w ODN w Kaliszu.

Więcej informacji

Bliższych informacji udziela kierownik kursu:  Ewa Cichorek, nauczyciel konsultant ds. wdż w ODN w Kaliszu, e- mail: ewa.cichorek@odn.kalisz.pl,tel. 887 081 849

Zapisy