20 grudnia 2021

MEiN, GovTech i Microsoft razem dla cyfryzacji edukacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki dołączyło do programu Shape the Future Microsoft. Umożliwia on obniżenie kosztów dostępu do narzędzi cyfrowych dla uczniów i nauczycieli. Dzięki udziałowi w projekcie Shape The Future szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą miały możliwość zapewnienia swoim uczniom i nauczycielom dostępu do narzędzi cyfrowych przy użyciu tabletów, laptopów i komputerów stacjonarnych z najnowszym oprogramowaniem w preferencyjnych cenach. Zakupiony sprzęt otrzymają z zainstalowanym systemem Windows oraz możliwością uzyskania bezpłatnych licencji Office 365 (plan A1). W połączeniu z urządzeniami edukacyjnymi przygotowanymi przez producentów urządzeń (np. Dell, Lenovo, HP, Acer) stworzy to kompletną, jednolitą i bezpieczną platformę komunikacyjno-dydaktyczną dla szkół.

Program Shape the Future

Program Shape the Future umożliwia instytucjom związanym z oświatą zakup systemu operacyjnego po preferencyjnej cenie. Udział w projekcie nie wiąże się ze zobowiązaniami ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki czy instytucji edukacyjnej. W ramach programu producenci sprzętu ustalają ceny urządzeń ze wspomnianym systemem operacyjnym, bazując na licencjach edukacyjnych „Education only”.

Potwierdzenie udziału Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie Microsoft Shape the Future.

Platforma narzędzi cyfrowych dla edukacji

Platformę narzędzi cyfrowych dla edukacji tworzy system operacyjny Windows 10 Pro Edu oraz 11 Pro Edu w połączeniu z bezpłatnymi licencjami na Office 365 (w planie A1), w tym Teams. Microsoft Teams umożliwia pracę w ramach zespołów klasowych, prowadzenie wideokonferencji i lekcji zdalnych, udostępnianie treści oraz przypisywanie i ocenianie zadań. W ramach bezpłatnego planu nauczyciele i uczniowie korzystają również z poczty e-mail, dysku chmurowego OneDrive, aplikacji Office Online czy wspólnego notesu zajęć dla klasy OneNote Class Notebook.

Bezpieczeństwo pracy

Platforma posiada rozwiązania, które gwarantują najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa charakterystyczny dla licencji korporacyjnych. Oprócz aplikacji środowisko Office 365 zapewnia zintegrowaną usługę zarządzania tożsamością użytkowników Azure Active Directory. Każdy nauczyciel, który posiada konto w usłudze Office 365, może zalogować się nim w systemie Windows 10 Pro lub 11 Pro. Windows dostępny w programie Shape the Future to wersja systemu operacyjnego klasy biznesowej oferująca wszystkie standardy bezpieczeństwa dostępne w systemie Windows 10 Pro i 11 Pro.

Współpraca biznesu i administracji

Udział Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie Shape the Future Microsoft to efekt współpracy administracji i biznesu. Stwarza on szansę na rozwój i inwestowanie w edukację uczniów. Przyczynia się także do zwiększenia dostępności cyfrowych narzędzi w edukacji i nauce.

Środowisko do nauki przygotowane przez Microsoft jest odpowiedzią na aktualne potrzeby uczniów i nauczycieli. To spójna platforma rozwiązań cyfrowych, która jest nie tylko praktyczna i łatwa w użytkowaniu, ale również bezpieczna. Umożliwia ona rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Źródło: MEiN