1 grudnia 2021

Raport pt. Nastolatki 3.0

NASK publikuje od 2014 roku co dwa lata raport, w którym prezentuje wyniki badań dających obraz tego, jak polskie nastolatki postrzegają internet i jakie są preferencje tej grupy użytkowników w obszarze cyfrowej aktywności.

Zawarte w nim informacje dotyczą zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w życiu codziennym nastolatków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu w procesie nauczania w szkole i w domu.

Zebrane w raporcie dane oraz sformułowane na ich podstawie rekomendacje mogą być przydatne dla szkół w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz usprawnienia metod nauczania.

Załączniki

Raport z badań nastolatki 3.0 (2021)
Data: 2021-12-01, rozmiar: 9 MB