10 marca 2022

Kongres Edukacji Geograficznej – 14-16 października 2022, Łódź

Szanowni Państw
Nauczyciele geografii

informujemy, że w dniach 14-16 października 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Kongres Edukacji Geograficznej, organizowany dla uczczenia 100 rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4–6 czerwca 1922 roku.

Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej w ciągu ostatnich 100 lat, diagnoza sytuacji obecnej, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. Kongres będzie okazją do bardzo potrzebnego spotkania geografów realizujących kształcenie na różnych etapach edukacji. Zadaniem Kongresu jest również bliższe poznanie i wymiana doświadczeń w zakresie teorii i praktyki edukacyjnej, poszerzenie wiedzy geograficznej, uhonorowanie nauczycieli geografii wyróżniających się w pracy dydaktycznej.

Zapraszamy do udziału w tym szczególnym,  jubileuszowym wydarzeniu.

Więcej informacji