9 maja 2022

Nabór na studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów

Wydział Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu informuje o rozpoczęciu naboru na nieodpłatne (finansowane w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki) studia podyplomowe (dwusemestralne, kwiecień- grudzień 2022) Studia podyplomowe doskonalące dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów.

Informacje na stronie internetowej

Studia adresowane są do trzech grup nauczycieli (pracujących z trzema grupami wiekowymi uczniów, na trzech etapach nauczania):

  1. Nauczycieli-pedagogów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  2. Nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach podstawowych.
  3. Nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach ponadpodstawowych.

Studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów mają charakter studiów uzupełniających i doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli pracujących na różnych etapach edukacji. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz dostarczenie im możliwości wypracowania umiejętności praktycznych, koniecznych do kierowania procesem rozwoju językowego dzieci i młodzieży dotkniętych trudnościami spowodowanymi przez uszkodzenia słuchu i opóźnienia rozwoju mowy. Część metodyczno-praktyczna studiów ma charakter warsztatowy i jest połączona z badaniami pedagogicznymi w działaniu, prowadzonymi przez słuchaczy we współpracy z prowadzącymi zajęcia. Zajęcia na studium będą prowadzić specjaliści pracujący w ośrodkach naukowych i edukacyjnych w Polsce.

Z uwagi na planowane rozpoczęcie zajęć w drugiej połowie maja 2022 rekrutacja trwa do 13 maja 2022 r.

Dokumenty można składać osobiście lub listem poleconym (liczy się data wpływu do sekretariatu)  z dopiskiem – Studia podyplomowe doskonalące dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów,

Wymagane dokumenty będą dostępne na stronie internetowej w zakładce rekrutacja od dnia 30.04.2022 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście w pokoju 103, bud. D przy ul. A. Szamarzewskiego 89, Poznań w godz. 8:00–15:00

lub przesłać pocztą na adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89d pok.103, 60-568 Poznań

z dopiskiem: Studia podyplomowe doskonalące dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów.