9 czerwca 2022

Konferencja „EKOszkoła na miarę XXI wieku, czyli pomysły i dobre praktyki”

Dnia 6 czerwca 2022 roku w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się Konferencja „EKOszkoła na miarę XXI wieku, czyli pomysły i dobre praktyki na edukację ekologiczną prosto ze szkolnej ławki.”. Konferencja, skierowana do dyrektorów, nauczycieli, doradców metodycznych, została zorganizowana wspólnie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, EKO-SZKOŁĘ 2022 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Patronami honorowymi byli: Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł oraz Wielkopolska Nauczycielka Roku 2021 Joanna Gadomska – pomysłodawczyni i inicjatorka wydarzenia.

Celem konferencji było wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych, zgodnie z punktem szóstym „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”, zawartym w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, poszerzanie wiedzy nauczycieli o nowe metody, techniki, pomysły i dobre praktyki, które można wprowadzić w swojej placówce w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, a także nawiązanie współpracy z nauczycielami z całej Wielkopolski, w celu kształtowania u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby – poprzez zmiany własnych nawyków – przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie.