22 listopada 2022

„Dostępna szkoła” – materiały z konferencji MEiN

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji „Dostępna szkoła”. Przybliżają one najważniejsze zagadnienia związane z edukacją włączająca, Zintegrowaną Platformą Edukacyjną oraz Zintegrowanym System Kwalifikacji.

Konferencja „Dostępna szkoła” odbyła się 16 listopada w formule online. Uczestniczyli w niej eksperci, praktycy oraz osoby realizujące projekty w zakresie edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wydarzenie było również okazją do posumowania kampanii informacyjno-promocyjnej MEiN „Edukacja w zasięgu ręki”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki na swojej stronie internetowej udostępniło film z konferencji oraz prezentacje prelegentów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Źródło: MEiN