29 grudnia 2022

Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa wielkopolskiego

 

Ministerstwo Zdrowia realizuje program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest wzrost wiedzy na temat próchnicy i chorób jamy ustnej oraz sposobów ich zapobiegania. W ramach programu zostaną zrealizowane zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne, w okresie 1.11.2020 – 30.06.2023 r.

Grupą docelową programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat. W pierwszej kolejności działania w ramach Programu skierowane są do uczniów szkół branżowych, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Działania realizowane w ramach Programu skierowane są przede wszystkim do grupy docelowej zamieszkałej na obszarach wiejskich lub miastach do 20 tys. osób.

Cel główny Programu to wzrost wiedzy u 60% uczniów uczestniczącej w Programie odnośnie zasad profilaktyki próchnicy zębów w okresie realizacji Programu. Lepsza świadomość grupy docelowej w zakresie profilaktyki próchnicy i zasad higieny jamy ustnej przyczyni się do ograniczenia występowania próchnicy wśród uczestników Programu w późniejszym okresie.

W ramach Programu odbędą się:

  • zajęcia edukacyjne w formie interaktywnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy oraz stylu życia sprzyjającego zdrowiu,
  • badania stomatologiczne.

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/program-profilaktyki-prochnicy-zebow-dla-mlodziezy

Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży w województwie wielkopolskim realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dane kontaktowe: stop.prochnicy15plus@ump.edu.pl

 

Wicekurator Oświaty
/-/ Zbigniew Talaga