22 grudnia 2022

Projekt Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego

Komenda Gówna Policji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje projekt pn. Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego. W ramach tego projektu powstał materiał filmowy (spot społeczny) w obszarze zjawiska handlu ludźmi, w tym przede wszystkim wyzysku pracowniczego, który został zaprojektowany i wykonany przez firmę People – Tomasz Kempiński. Celem przedmiotowego spotu jest podniesienie świadomości osób wyjeżdżających bądź noszących się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice naszego kraju, w tym młodzieży, w obszarze zagrożeń wiążących się z przestępstwem handlu ludźmi, przede wszystkim wyzyskiem pracowniczym. Grupę docelową spotu stanowią osoby w wieku 16 – 45 lat, w tym przede wszystkim uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, studenci, osoby znajdujące się w trudnym położeniu ekonomicznym oraz bezrobotne lub bezdomne.

Spot można uzyskać na stronie internetowej Komendy Głównej Policji

Spot ten zawiera komunikat dotyczący numeru telefonu Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi, pod którym osoby (zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy) mogą uzyskać pomoc i wsparcie. Numer telefonu +48 22 628 01 20 działa w systemie całodobowym. Dokonano także transkrypcji prezentowanego materiału filmowego na język angielski oraz język ukraiński.