26 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji międzynarodowego badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Międzynarodowe Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Badanie realizowane jest co 4 lata, od 1995 roku i jest jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych.

W skali międzynarodowej program jest organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych i IEA, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zleciło Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadzenie badania. W badaniu udział bierze ponad 60 krajów z całego świata.

Badanie rozpocznie się w kwietniu i zakończy w czerwcu 2023 roku. Do badania zostało wylosowanych 150 szkół podstawowych z całej Polski. Wiarygodność wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów zależy od uczestnictwa w badaniu wszystkich wylosowanych szkół.

Wyniki badania będą opracowane w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie będą wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani poszczególnych uczniów. Realizacja badania będzie zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym.

Do udziału w badaniu TIMSS zachęca Ministerstwo Edukacji i Nauki w liście skierowanym do Kuratorów Oświaty oraz w liście do wylosowanych szkół.

W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z zespołem TIMSS w Instytucie Badań Edukacyjnych; numer telefonu: 503 914 617 lub 22 24 17 160.

Szczegółowe informacje na temat badania dostępne są na stronie internetowej