8 marca 2023

Lekcja: Enter – projekt grantowy dla nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter.zip!”.

Projekt „Lekcja:Enter.zip!” obejmuje 18 godzin dydaktycznych szkolenia: 16,2 godziny to rozłożone na 4 spotkania z trenerem, organizowane w formie on-line, w czasie rzeczywistym oraz 1,8 godziny pracy własnej na platformie projektu „Lekcja:Enter.zip!”

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN.

Więcej informacji

Centrum Edukacji Nauczycieli „Potest”
Iwona Sobolewska
tel. 666 261 607, adres email: i.sobolewska@potest.pl

Załączniki

Informacje o projekcie LekcjaEnter
Data: 2023-03-08, rozmiar: 195 KB