5 czerwca 2023

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wsparcie instytucjonalne i organizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z trzecim filmem dotyczącym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w polskich szkołach. W tym odcinku usłyszymy o instytucjonalnych formach pomocy. Materiał został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy ze specjalistami, którzy na co dzień z pracują z uczniami doświadczającymi różnych trudności.

Rekordowe środki na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

O tym, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest niezwykle ważna, świadczy wzrastająca liczba uczniów potrzebujących wsparcia. Niejednokrotnie to specjaliści w szkołach są pierwszymi osobami, do których zwracają się młodzi ludzie w kryzysie. Podkreśla to Monika Surawska, psycholog w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży: – Bardzo często specjaliści w szkole są to osoby, które są tym pierwszym człowiekiem, przed którym dzieci się otwierają. Jest to pierwsza osoba, której opowiadają i u której mają poczucie, że ktoś ich wreszcie słucha.

Stąd też rekordowe nakłady na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i zwiększenie liczby specjalistów w szkołach. Tylko w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 520 mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. W roku 2023 będzie to prawie 1,9 mld zł (1,87 mld zł). Od wielu lat wzrasta też subwencja oświatowa i w 2023 r. wyniesie ona 64,4 mld zł, z czego ponad 13 mld zł zostanie przeznaczonych na kształcenie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki wprowadzonym zmianom możliwy będzie wzrost liczby specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych: od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. –  z 22 tys. do 38 tys., od 1 września 2024 r. – do 51 tys. Zakłada się, że dzięki wprowadzonym przepisom liczba etatów nauczycieli specjalistów wzrośnie w 2024 r. o 143 proc.
Większa liczba specjalistów w szkołach to większy zakres oraz lepsza jakość oferowanej pomocy.

Monika Surawska, psycholog w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży: – W przypadku dzieci i młodzieży podstawą dążenia do zdrowia psychicznego jest psychoedukacja. I tutaj jest miejsce dla psychologa, pedagoga i specjalistów i do wszystkich, do których w tym momencie mamy dostęp dzięki działaniom ministerstwa. Te spotkania są spotkaniami psychoedukacyjnymi.

Nowe stanowisko pedagoga specjalnego

Zmianą o charakterze systemowym jest nie tylko wprowadzenie minimalnej liczby pedagogów, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która musi być zapewniona w publicznych i niepublicznych szkołach oraz przedszkolach. W roku 2022 zostało utworzone także nowe stanowisko pedagoga specjalnego. To osoba, która m.in. współpracuje ze szkolnymi specjalistami, aby lepiej diagnozować potrzeby i udzielać odpowiedniego wsparcia.

Emilia Mętecka, pedagog w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie: – Jest bardzo duże wsparcie z uwagi na to, że do tej pory byłam sama jako pedagog szkolny. W tej chwili mam wsparcie pedagoga specjalnego i psychologa.

Wsparcie nauczycieli i podnoszenie kompetencji zawodowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w polskich to także rozwijanie i podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli i specjalistów. Dlatego też w 2022 r. uruchomiono finansowane z budżetu MEiN studia podyplomowe na czterech kierunkach:

  • wczesne wspomaganie rozwoju i wsparcie rodziny,
  • praca w klasach zróżnicowanych,
  • doradca rodziny,
  • metodyka wspierania komunikacji językowej uczniów.

W roku 2023 r. na działania związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych kwalifikacyjnych i doskonalących przeznaczymy kwotę ponad 11 mln zł.

– Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nabrało olbrzymiego tempa. W ciągu tylko ostatnich dwóch lat zainwestowaliśmy – najpierw po pandemii – w naukowe badania, które miały na celu rozpoznanie sytuacji i wskazanie dróg wyjścia z kryzysu, który na pewno się pogłębił w wyniku pandemii koronawirusa i nauki zdalnej. Pogłębił się, bo ten kryzys psychologiczny był już obecny także przed pandemią na dużą skalę – podsumowuje Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Cykl materiałów o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym

Tematyka podejmowana w filmach przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dotyczy szeroko pojętego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. W kolejnych materiałach podejmiemy kwestie komunikacji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, roli rodziców, pedagogów i psychologów w zakresie wsparcia młodzieży oraz świadomości społecznej na temat tego problemu.

Źródło: MEiN