17 sierpnia 2023

Program Laboratoria Przyszłości – zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk

Szanowni Państwo,

zapraszamy do przekazywania na adres kancelaria@ko.poznan.pl przykładów dobrych praktyk realizowanych w oparciu o sprzęt i wyposażenie dostarczone w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Termin nadsyłania zgłoszeń 30 września 2023 roku.

Dla pełnej jasności dodamy, że dobre praktyki to wszystkie te sposoby działań edukacyjnych, które przewyższają powszechnie stosowane rozwiązania. Najczęściej mianem dobrej praktyki określamy działanie, które zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, przy czym jest trwałe i powtarzalne. Dobrze opisane może stanowić wzorzec i punkt odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez innych nauczycieli i wychowawców.

Osoba do kontaktu:
Mateusz Leszkowicz
tel. 780 386 022, e-mail: m.leszkowicz@ko.poznan.pl

Prosimy o dokonywanie opisu przykładów dobrych praktyk według załączonego wzoru arkusza