17 listopada 2023

Startują bezpłatne konsultacje w projekcie „Szkoła dostępna dla wszystkich”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpłatnych konsultacji dla szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”. Głównym celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz udzielania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego.

Konsultacje w ramach projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich (UNICEF-ASA)” dotyczą problemów z następujących obszarów:

  • psychiatria dzieci i młodzieży,
  • psychiatria osób dorosłych,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmująca psychoterapię, psychoterapię uzależnień i psychologię kliniczną,
  • wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży, m.in. technologie wspomagające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób z doświadczeniem migracji.

Konsultacje są dostępne dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów zainteresowanych uzyskaniem porady na temat niepokojących zachowań dzieci i uczniów, problemów zawodowych, relacji z dziećmi, trudnych emocji i innych kwestii.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Infografika o projekcie - opisana w treści artykułu.

„Szkoła dostępna dla wszystkich” (UNICEF-ASA)”

Projekt to wspólna inicjatywa Instytutu Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest on realizowany we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Jego głównym założeniem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i przygotowanie do pełnienia roli doradcy ds. dostępności uczenia (DDU).

Uczestnicy będą mieli szeroki dostęp do bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych i psychoterapeutycznych, które pomogą im jeszcze lepiej przyswoić wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy najmłodszym.

Na zainteresowanych czeka 25 wykładów w formie webinarów prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przewidziano również warsztaty w formie on-line z wykwalifikowanymi ekspertami.

Udział w projekcie pozwoli na poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu ważnych obszarów tematycznych, takich jak ochrona zdrowia psychicznego, udzielanie wsparcia edukacyjno-specjalistycznego w tym dzieciom z doświadczeniami migracji.

Infografika - obszar psychiatrii dzieci i młodzieży, a także dorosłych - pełna treść w załączniku Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” - informacje.

Infografika - Obszar pomocy psychologicznej obejmującej psychoterapię, psychoterapię uzależnień i psychologię kliniczną - pełna treść w załączniku Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” - informacje.

Infografika - Obszar pomocy psychologicznej obejmującej psychoterapię, psychoterapię uzależnień i psychologię kliniczną - pełna treść w załączniku Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” - informacje.

Infografika - Obszar pedagogiczny (organizacyjny) dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży - pełna treść w załączniku Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” - informacje.

Źródło: MEiN

Załączniki