26 czerwca 2024

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w 2024 r. w ramach programu „Aktywna tablica”

Wojewoda Wielkopolski, Pani Agata Sobczyk zatwierdziła listę szkół zakwalifikowanych w 2024 r. do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Załączniki