Kategoria: Informacje Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

28 marca 2022

Informacje CKE o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy. Materiały są dostępne w języku polskim i ukraińskim.

W dokumentach opublikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określono najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W udostępnionych materiałach znalazły się także deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

Dokumenty opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zostały przetłumaczone na język ukraiński.

Więcej informacji

24 marca 2022

Materiały CKE w języku ukraińskim

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła na swojej stronie internetowej Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie oraz zadania w języku ukraińskim – materiał pomocniczy dla nauczycieli nieznających języka ukraińskiego, którzy pracują z uczniami z Ukrainy

Więcej informacji