11 marca 2022

Informacje dla obywateli ukraińskich dotyczące spraw związanych z ochroną zdrowia

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek województwa wielkopolskiego 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu – w porozumieniu z Wielkopolskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym – przekazuje informacje dla obywateli ukraińskich dotyczące spraw związanych z ochroną zdrowia. Zawarte poniżej linki do stron internetowych posiadają również wersję w języku ukraińskim.

  1. Ministerstwo Zdrowia / Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej (w j. ukraińskim):
    https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy
  2. Ministerstwo Zdrowia / Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej (w j. polskim): https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej
  3. Kwestionariusze w j. ukraińskim wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem: https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/292454,kwestionariusz-wstepnego-wywiadu-przesiewowego-przed-szczepieniem-w-j-ukrainskim
  4. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej / informacja dla pacjentów (w j. ukraińskim): https://ptmr.info.pl/for-patients-ua/

Jednocześnie informuję, że pod linkiem:http://wssepoz.nazwa.pl/ftpwsse/HD-PZ/Materialy_Ukraina.7z

znajdują się opracowania: nagrania audio i publikacje w języku angielskim i ukraińskim, które można wykorzystać przy działaniach dot. wstępnej pomocy psychologicznej skierowanej do uchodźców obywatelstwa ukraińskiego. Powyższy link aktywny jest do 25.03.br.

Wicekurator Oświaty
Aleksandra Kuź