20 kwietnia 2022

Rozporządzenie w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. 2011 nr 61, poz. 306).

Załączniki

Rozporządzenie - Dz. U. 2011 nr 61, poz. 306
Data: 2022-04-20, rozmiar: 346 KB