28 kwietnia 2022

Słowniczki angielsko-polsko-ukraińskie dla dzieci z oddziałów przygotowawczych

Katolicki Uniwersytet Lubelski przygotował i przekazał do dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki 7 tys. egzemplarzy słowniczka angielsko-polsko-ukraińskiego wraz z rozmówkami. Publikacje trafiły do uczniów z oddziałów przygotowawczych. To kolejna forma pomocy, jaką uczelnia zaoferowała ukraińskim uchodźcom.

Słowniczki angielsko-polsko-ukraińskie (aнглійсько-польсько-український розмовник першоїнеобхідності) wraz z rozmówkami „Let’s talk! Porozmawiajmy! Поро3мовляймо!” zawierają podstawowe zwroty w trzech wersjach językowych, wybrane słownictwo i przykłady jego użycia. W opracowaniu zostały ujęte się następujące zagadnienia tematyczne:

 • zwroty grzecznościowe (polite phrases, ввічливі звертання),
 • napisy informacyjne (informations signs, інформаційні написи),
 • granica państwa (border, державний кордон),
 • lotnisko (airport, аеропорт),
 • dworzec kolejowy (railway station, залізничний вокзал),
 • dworzec autobusowy (coach station, aвтобусний вокзал),
 • podróż samochodem (travel by car, подорож автомобілем),
 • miasto (city, місто),
 • w hotelu (at the hotel, в готелі),
 • na stadionie (at the stadium, на стадіоні),
 • policja (policja, міліція),
 • pomoc medyczna (medical help, медична допомога),
 • jedzenie (food, харчування),
 • finanse, pieniądze (finances, money, фінанси, гроші),
 • dane osobowe (personal information, особові дані),
 • liczby (numbers, числа),
 • państwa, narodowości (countries, nationalities, держави, національності).

Ponadto w słowniczku można znaleźć adresy ambasad i konsulatów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, telefony alarmowe, opisy polskich miast, przydatne adresy stron internetowych oraz ogólne informacje na temat obu krajów.

Słowniczki zostały przekazane uczniom z oddziałów przygotowawczych.

Źródło: MEiN