20 listopada 2023

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2023-12-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin6
Opis

Do zadań należy m.in. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów ;inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; wspieranie nauczycieli i innych specjalistów itp.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa w Baborowie
MiastoBaborowo
Kod pocztowy64-500
AdresBaborowo 18
Powiatszamotulski
Gminaobszar wiejski Szamotuły
Telefon500208690
E-mailspbaborowo.sekretariat@gmail.com