Kategoria: Materiały edukacyjne i pokonferencyjne

23 marca 2023

Konferencja „Podnoszenie umiejętności zawodowych – uczestnictwo w konkursie SkillsPoland i EuroSkills”

Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowało 16 marca 2023 r. konferencję nt. Podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w konkursie SkillsPoland i EuroSkills.

Celem przedsięwzięcia było promowanie kształcenia zawodowego oraz udziału w olimpiadach zawodowych SkillsPoland i EuroSkills.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek szkolnictwa branżowego, doradcy zawodowi, nauczyciele koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych, przedstawiciele JST.

Prelegenci Aneta Pomorska i Maksymilian Truś z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zaprezentowali ideę konkursu SkillsPoland i EuroSkills, jak również jeden z komponentów programu Erasmus + w zakresie Kształcenia i szkolenia zawodowego. Natomiast dyrektorzy szkół zawodowych pani Zuzanna Szmyt (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu) oraz Tomasz Szłapiński (Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu) opowiedzieli o przygotowaniach szkoły do udziału w zawodach. Nie zabrakło także wystąpień nauczycieli będących ekspertami w konkursach SkillsPoland i EuroSkills, którzy podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w tych przedsięwzięciach.

Przyjemnością dla uczestników konferencji stała się możliwość spotkania z uczniami/absolwentami szkół branżowych będących zwycięzcami, medalistami konkursu krajowego SkillsPoland umożliwiającego im start w zawodach EuroSkills w Gdańsku we wrześniu br.

Ruszyła już rejestracja widzów na zawody EuroSkills w Gdańsku w dniach od 5 do 9 września 2023 r., największej tego typu olimpiady zawodowej w Europie.

Załączniki

9 stycznia 2023

Przewodnik po dobrych praktykach z zakresu metodologii STEAM w projektach eTwinning dla przyszłych nauczycieli

STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) to coraz popularniejszy sposób nauki, w którym uczeń, poprzez interdyscyplinarne podejście do nauki, staje się twórcą wiedzy, a nie tylko reprodukcją.

Więcej informacji na temat idei nauczania STEAM na przykładzie projektów eTwinning realizowanych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce można znaleźć na stronie internetowej

21 listopada 2022

Konferencja „Kompetencje przyszłości i STEAM”

Dnia 18.11.2022 r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Kompetencje przyszłości i STEAM” w projektach międzynarodowych realizowanych za pomocą platformy eTwinning w szkołach i w ramach Laboratoriów Przyszłości.

Celem konferencji było m. in.  przedstawienie oferty Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE, upowszechnienie wymian międzynarodowych, wskazanie sposobów ich organizacji oraz zachęcenie do udziału w projektach międzynarodowych.

Podczas spotkania omówiono ­­­kompetencje przyszłości i STEAM  w projektach eTwinning i synergii eTwinning z Erasmus+ realizowanych w szkołach oraz prowadzonych w ramach Laboratoriów Przyszłości. Na zakończenie słuchacze mieli okazję porozmawiać na co warto zwrócić uwagę podczas wymian międzynarodowych.

Partnerem Wielkopolskiego Kuratora przy organizacji konferencji była, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Załączniki

Materiały pokonferencyjne-etwinning
Data: 2022-11-21, rozmiar: 1 MB
5 października 2021

Międzynarodowa wymiana młodzieży – PNWM

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Minister Edukacji i Nauki ogłosił, że w roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być międzynarodowa wymiana młodzieży.

W związku z tym warto, aby szkoły oraz placówki oświatowe podejmowały współpracę międzynarodową i umożliwiały uczniom kontaktów z rówieśnikami z innych krajów, co pomimo wciąż trwającej pandemii COVID-19 jest możliwe także w formule on-line.

Międzynarodowa wymiana młodzieży służy nie tylko rozwojowi kompetencji językowych. To spotkanie, podczas którego młodzież pod okiem pedagogów uczestniczy w projekcie edukacyjnym, który wspiera wszechstronny rozwój ucznia oraz umożliwia budowanie bezpośrednich relacji z rówieśnikami z innego kraju. Podejmując w projektach realizację tematów z zakresu historii, społeczeństwa, kultury i sztuki, czy też matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych, uczniowie mogą rozwijać i doskonalić wszystkie zdefiniowane kompetencje kluczowe.

Jest wiele podmiotów, których statutowym zadaniem jest pomoc w organizacji i wspieraniu projektów w zakresie międzynarodowej wymiany. Jednym z nich jest Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), która oferuje merytoryczną i finansową pomoc w zakresie organizacji polsko-niemieckich oraz trójstronnych wymian szkolnych. Organizacja PNWM powołana została przez rządy RP i RFN w 1991 r. Wobec wyzwań czasu pandemii PNWM wzbogaca ofertę wspierania międzynarodowych partnerstw szkół oraz mobilności uczniów i nauczycieli poprzez np. przeznaczenie dodatkowych środków na pokrycie zwiększonych kosztów programu i/lub podróży oraz na dofinansowanie testów na obecność koronawirusa.

PNWM oferuje ponadto dofinansowanie spotkań młodzieży organizowanych on-line i/lub w formie hybrydowej. Szkoły mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na opłacenie kosztów dostępu do platform i narzędzi internetowych, zaangażowanie trenera on-line bądź osoby świadczącej wsparcie techniczne, a także na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną komunikację oraz wymianę.

PNWM opracowała cykl scenariuszy, które krok po kroku podpowiedzą, jak przeprowadzić projekt online. Wszystkie materiały oraz informacje są nieodpłatnie dostępne na stronie internetowej

Dla nauczycieli zainteresowanych zdobyciem pogłębionej wiedzy i kompetencji w dziedzinie projektów wymiany szkolnej przygotowano różnorodną ofertę edukacyjną. Pod adresem www.pnwmonline.org prezentowany jest aktualny program bezpłatnych warsztatów, konsultacji tematycznych oraz seminariów kontaktowych wspomagających współpracę szkół. Istotne jest, aby uczniowie mogli doświadczyć udziału w międzynarodowej wymianie niezależnie od swojego statusu społecznego, miejsca zamieszkania czy od profilu szkoły. Dzięki wsparciu PNWM jest to możliwe w każdej dogodnej formie (stacjonarnej, hybrydowej i on-line).

Więcej informacji