19 maja 2020

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 – regulacje prawne

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie MEN

Załączniki

2020 05 19_Prezentacja MEN_rekrutacja i egzaminy
Data: 2020-05-20, rozmiar: 3 MB