9 marca 2022

Arkusze pokazowe egzaminu maturalnego – informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w nowej formule. Dotyczą one wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Arkusze zostały przygotowane w wersji standardowej i dostosowanej do potrzeb zdających z niepełnosprawnościami zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na rok 2023 i 2024. Zachęcamy uczniów oraz nauczycieli do zapoznania się z materiałami CKE.

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) 

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna).

Aneksy do Informatorów o egzaminie maturalnym

Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r.

Aneksy do Informatorów o egzaminie maturalnym

Źródło: MEiN

Załączniki

Egzamin_maturalny_w_roku_2023_oraz_2024
Data: 2022-03-09, rozmiar: 573 KB