14 lutego 2024

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: I grupa – klasy 0-III i II grupa – klasy IV-VIII.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej technice dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, na temat bezpiecznego zachowania się na terenie obejścia, a także czynności niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym.

Ważne terminy:
25.04.2024 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
05.07.2024 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
08-26 lipca 2024 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie)

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora.