4 czerwca 2024

Konkurs „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie organizuje Konkurs „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”, który przeznaczony jest dla nauczycieli, edukatorów, pedagogów, psychologów, trenerów oraz studentów kierunków pedagogicznych i nauk pokrewnych.

Celem konkursu jest opracowanie scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat dotyczących dziedzictwa kulturowego narodów Europy Wschodniej. Kapituła konkursu wybierze 10 najlepszych scenariuszy, które zostaną opublikowane w formie ebooka oraz darmowej książki drukowanej. Autorzy trzech najlepszych scenariuszy, które zajmą odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce, zostaną nagrodzeni finansowo.

Ważne terminy

  • Zgłoszenia do konkursu: 3.06.2024 – 31.07.2024
  • Ocena prac: 1.08.2024 – 15.08.2024
  • Ogłoszenie wyników i wideokonferencja: 25.09.2024 – 30.09.2024

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora.