11 czerwca 2024

Ogólnopolski Konkurs Biograficzny „Moja Rodzina”

Ośrodek Badań Biograficznych w Akademii Zamojskiej organizuje Ogólnopolski Konkurs Biograficzny „Moja Rodzina” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia biografii w wychowaniu młodych pokoleń,
ze szczególnym uwzględnieniem istoty więzi międzypokoleniowych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką rysunkową, malarską, wydzieranką lub wycinanką z papieru lub z tkanin.

Prace konkursowe można zgłaszać do 15 lipca 2024 r.
Ocena prac konkursowych i wybór zwycięzców przez Jury konkursowe odbędzie się w terminie 15 lipca – 31 sierpnia 2024 r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 września 2024 r. Laureaci otrzymają dyplomy oraz indywidualne wartościowe nagrody. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną także wystawione na wystawie oraz opublikowane na stronie organizatora.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora.