8 września 2020

Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie planowanych terminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.16.2020 z dnia 4 maja 2020 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram poszczególnych stopni Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

W harmonogramie, oprócz dat konkursów przedmiotowych, zostały uwzględnione także terminy ferii, przerw świątecznych, olimpiad przedmiotowych i tematycznych oraz egzaminów ósmoklasisty.

Regulaminy konkursów zostaną ogłoszone w terminie do 30 września 2020 r. Godziny rozpoczęcia poszczególnych stopni konkursów zostaną podane w późniejszym terminie. Opublikowanie planowanych terminów ma pomóc w podjęciu świadomej decyzji o udziale w konkursie i zaplanowaniu kalendarza wydarzeń szkoły.

Sposób zgłaszania szkół do udziału w konkursach również zostanie określony w regulaminie.

Zaleca się dalsze śledzenie informacji o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 ogłaszanych na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, projekty/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz

Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057, email konkursy@ko.poznan.pl

 

Załączniki