6 marca 2021

Wyniki ostatniego, najwyższego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe sukcesywnie dobiegają już końca. W ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego danego konkursu zgodnie z regulaminem na naszej stronie internetowej publikowane są osiągnięte przez uczestników wyniki.

Wykaz laureatów i finalistów zostanie zamieszczony w terminie późniejszym najpierw na platformie konkursowej w zakładce „Ważne informacje”. Uczestnicy, Dyrektorzy oraz Szkolne Komisje Konkursowe posiadają dostęp do platformy i po sprawdzeniu przez nich prawidłowości danych osobowych (m.in.: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, klasa, prawidłowa nazwa szkoły) zostanie opublikowany ostateczny wykaz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Natomiast zaświadczenia zostaną wysłane Pocztą Polską do szkół, w których uczą się finaliści i laureaci.

Wszystkim uczestnikom – uczniom szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, dziękujemy za udział
w konkursach, a Dyrektorom szkół, Nauczycielom oraz Rodzicom i Opiekunom za przygotowanie i opiekę.

Dziękujemy Wszystkim za odpowiedzialną i dojrzałą postawę okazaną w formie dyscypliny społecznej i cierpliwego przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych obowiązujących w danej placówce podczas trwania konkursu.

Proszę nadal śledzić komunikaty publikowane na stronie internetowej Kuratorium w Poznaniu oraz informacje zamieszczane na platformie konkursowej w zakładce „Ważne informacje”.

Kolejna edycja Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022 zostanie ogłoszona już na początku maja 2021 r. wraz z zakresem wymagań i pomocną literaturą.

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych
oraz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057 email: konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki