30 maja 2021

Zakresy wymagań wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymagań stawianych uczestnikom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.34.2021 z dnia 13 maja 2021 r. dotyczącym organizacji 11 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.

Konkursy organizowane są w oparciu o regulaminy, które zostaną ogłoszone w terminie późniejszym. Tak wczesne opublikowanie wymagań ma pomóc w podjęciu świadomej decyzji o dobrowolnym udziale w konkursie i wydłużyć czas potrzebny na jej podjęcie i przygotowanie się. Załączone opracowania, w miarę upływającego czasu, mogą być aktualizowane i uzupełniane do 31 sierpnia 2021 r. Dlatego też zaleca się śledzenie informacji o aktualizacjach zakresów wymagań ogłaszanych na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, turnieje/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych:

lp Symbol Przedmiot Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej nr telefonu adres e-mail
1. WKB Biologia Karolina Sokołowska 607 783054 Sokolowska14@gmail.com
2. WKCh Chemia Anna Foltyńska 61 8522464 A.Foltynska@lelewel.poznan.pl
3. WKF Fizyka Barbara Kochner 61 8542753 Barbara.Kochner@zsb1.poznan.pl
4. WKG Geografia Piotr Kusz 502 965206 P.P.Kusz@gmail.com
5. WKH Historia Michalina Mogiłka  661 673490 MichalinaMogilka@wp.pl
6. WKJA Język angielski Katarzyna Timmler-Ignaszak 61 8524622 Timlo@op.pl
7. WKJH Język hiszpański Anna Zimnowodzka 61 2223729, 513 150525 AZimnowodzka@go2.pl
8. WKJN Język niemiecki Ksenia Herbst- Buchwald 61 8584776, 530 716629 Ksenia.Herbst@odnpoznan.pl
9. WKJP Język polski Magdalena Kalemba-Borowczak 694 633081 wkjp.poznan@gmail.com
10. WKM Matematyka Roma Mazurek 606 678071 R.Mazu@wp.pl
11. WKWF Wychowanie fizyczne Michał Bronikowski 61 8355200 Bronikowski@awf.poznan.pl

oraz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
nr tel. 780 386057 (+sms+whatsapp+signal)
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068
adres e-mail: konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki