30 września 2021

Regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.34.2021 z dnia 13 maja 2021 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości regulaminy poszczególnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Każdy z jedenastu regulaminów dostosowany jest do specyfiki danego przedmiotu, jak i założeń autorskich twórców materiałów konkursowych. Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne opisany sposób organizacji konkursów przewiduje różne tryby funkcjonowania szkół, klas lub uczniów. Dlatego też zaleca się wnikliwe i szczegółowe zapoznanie się z treścią regulaminów przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkoły do konkursów.

Obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykaz literatury pomocnej w przygotowaniu się zostały opublikowane w maju 2021 r.

Terminarz poszczególnych stopni konkursów został opublikowany 3 września 2021 r.

W bieżącym roku szkolnym przygotowany został jeden dodatkowy konkurs w formie pilotażu. Będzie on przeprowadzony tylko na stopniu szkolnym. Uzyskane po jego zakończeniu wnioski oraz dane frekwencyjne mają posłużyć uzasadnieniu organizacji pełnoprawnego konkursu przedmiotowego w kolejnym roku szkolnym. Zachęcamy do udziału wszystkich uczniów, a zainteresowanych nauczycieli muzyki zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-inauguracyjne – szczegóły w regulaminie konkursu pilotażowego.

Możliwość zgłaszania szkół i rejestracji uczestników na platformie będzie możliwa od 8 października 2021 r. Termin zakończenia rejestracji jest różny dla każdego przedmiotu konkursowego – szczegóły w regulaminach.

Wszystkie dalsze informacje o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 ogłaszane są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie oraz za pośrednictwem platformy konkursowej.

Regulaminy konkursów przedmiotowych:

 1. Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego [pdf]
 2. Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego [pdf]
 3. Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego [pdf]
 4. Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego [pdf]
 5. Wojewódzkiego Konkursu Historycznego [pdf]
 6. Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego [pdf]
 7. Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego [pdf]
 8. Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego [pdf]
 9. Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego [pdf]
 10. Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego [pdf]
 11. Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego [pdf]

Załączniki do regulaminów:

 

Życzymy powodzenia w konkursach!

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel.+sms+Whatsapp+Signal +48 780 386 057
adres e-mail konkursy@ko.poznan.pl
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068

a także

inspektor Sylwia Chruścińska
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 089
adres e-mail: S.Chruscinska@ko.poznan.pl

inspektor Izabela Szmigiero
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 124
adres e-mail: I.Szmigiero@ko.poznan.pl