27 stycznia 2022

Komunikat dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki o nauce zdalnej uczniów klas 5-8 szkół podstawowych informujemy, że konkursy przedmiotowe w województwie wielkopolskim odbywają się zgodnie z terminarzem, ponieważ uwzględniają wszystkie warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii.

WAŻNE! Proszę zwracać szczególną uwagę na godzinę rozpoczęcia każdego konkursu!

Przypominamy odpowiednie zapisy regulaminów konkursów przedmiotowych dotyczące organizacji konkursów:

§ 5
4. Testy konkursowe na poszczególnych stopniach konkursu są opracowane i udostępnione w dwóch wersjach do wyboru przez dyrektora szkoły:
1) wersja drukowana – to pliki pdf do pobrania z platformy konkursowej w celu wydrukowania i rozdysponowania uczestnikom o określonej godzinie w dniu danego stopnia konkursu,
2) wersja internetowa – do rozwiązania przy stanowisku komputerowym w szkole lub w uzasadnionych przypadkach poza szkołą, tj. w miejscu przebywania uczestnika,

5. Obie wersje testu wymagają zachowania zasady kontrolowanej samodzielności:
1) przy teście drukowanym – kontrola bezpośrednia komisji konkursowej,
2) przy teście internetowym przy stanowisku komputerowym w szkole – kontrola bezpośrednia komisji konkursowej,
3) przy teście internetowym poza szkołą, tj. w miejscu przebywania uczestnika (gdy dyrektor szkoły zdecydował o nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) – kontrola za pośrednictwem dwukierunkowego kanału audio-wideo pomiędzy komisją a uczestnikiem z podglądem na ekran, klawiaturę i uczestnika.

Zatem z każdego przedmiotu Organizator konkursu udostępnia Państwu testy w dwóch wersjach: drukowanej i internetowej do wyboru przez dyrektora szkoły. Konkursy są realizowane w całości z wykorzystaniem platformy konkursowej

Przed przystąpieniem do testów konkursowych należy szczegółowo zapoznać się z § 38 regulaminu, który określa zadania Rejonowych Komisji Konkursowych.

Jednocześnie informujemy, że do tej pory zostały przeprowadzone, zarówno w wersji internetowej, jak i stacjonarnej stopnie rejonowe wojewódzkich konkursów: geograficznego, historycznego, języka angielskiego, języka hiszpańskiego i języka niemieckiego.