25 lutego 2022

Wyniki konkursu pilotażowego z muzyki

Szanowni Uczestnicy,
informujemy, że zorganizowany po raz pierwszy w historii Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Muzyki dla uczniów szkół podstawowych w Województwie Wielkopolskim zakończył się powodzeniem. Odbył się w roku szkolnym 2021/2022 jako pilotaż w celu rozeznania i zebrania danych m.in. na temat zainteresowania, stopnia zaangażowania uczniów i nauczycieli, stopnia realizacji podstawy programowej, nabytych umiejętności uczniów oraz statystyki udzielonych odpowiedzi i poprawności wykonanych zadań.

Z racji specyfiki przedmiotu i realizacji w nim aż 5 form kontaktu uczniów z muzyką, jego ścisłą korelacją z pozostałymi przedmiotami, a także praktycznym wymiarem występów i prezentacji konkurs z muzyki okazał się najbardziej złożonym i trudnym z wszystkich innych nie tylko dla uczestników, ale także dla konstruktorów materiałów konkursowych. Powodzenie organizacji byłoby niemożliwe bez wsparcia i pomocy ze strony nauczycieli pasjonatów. Dlatego też zgodnie z regulaminem konkursu odbyło się spotkanie szkoleniowe z przewodniczącymi szkolnych komisji konkursowych – nauczycielami muzyki w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, które zaowocowało wnioskami po dyskusji i ukierunkowało sposób organizacji.

Terminarz konkursów został ogłoszony 3 września 2021 r.
Regulamin konkursu wraz z ogólnymi wymaganiami został opublikowany 30 września 2021 r.

Uszczegółowienie, instruktaże, materiały zostały zamieszczone dla uczestników i szkolnych komisji konkursowych 31 października 2021 r. na platformie konkursowej. Były to konkretne zagadnienia z podstawy programowej obowiązujące w części teoretycznej, pliki mp3 i mp4 z utworami do słuchania i oglądania obowiązujące w części percepcyjnej, gotowe pliki z repertuarem wokalnym i instrumentalnym oraz tanecznym obowiązującym w części wykonawczo-praktycznej wraz z materiałami dydaktycznymi.

Uczestnicy mogli z nich korzystać bezpośrednio na platformie, pobierać pliki lub nawet rozwiązywać próbne quizy.

Konkurs odbył się 10 lutego 2022 (czwartek) o g. 12:00 w szkole, która zgłosiła uczniów i składał się z 2 części. Pierwsza część teoretyczno-słuchowa w formie testu internetowego zawierającego zadania zamknięte i otwarte do rozwiązania przy stanowisku komputerowym i część druga, praktyczno-wykonawcza w formie zadanych prezentacji artystycznych w sali.

Do konkursu zgłoszono 227 uczestników, z których przystąpiło 116 z wszystkich zakątków całego województwa nie oczekując w zamian żadnej nagrody oprócz satysfakcji z udziału.

Uczestnicy mieli do rozwiązania 20 zadań w 1 części, w czasie 60 minut, za które mogli zdobyć 64 punkty i 5 zadań praktycznych w 2 części, za które mogli uzyskać 56 punktów. Razem maksymalnie 120 punktów. W załączeniu kopia poglądowa całego testu konkursowego.

Drodzy Uczestnicy,
gratulujemy wszystkim osiągnięcia wspaniałych wyników w tym, trudnym złożonym i niekonwencjonalnym teście konkursowym. Wasza wiedza i umiejętności, którymi wykazaliście się jest godna pochwały i wyróżnienia. Jesteśmy pewni, że nabyte dodatkowe umiejętności przydadzą się Wam w kolejnych latach edukacji i nie raz w dalszym życiu. Podziękujcie wspierającym Was osobom, Nauczycielom i Rodzicom za pomoc w przygotowaniu do konkursu.

W załączonej tabeli Excel znajdują się osiągnięte przez Was wyniki. Wiemy, że nie oczekiwaliście żadnych nagród, ale Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przyznaniu najlepszym z Was tytułów honorowego laureata konkursu pilotażowego z muzyki. Są to uczestnicy, którzy osiągnęli minimum 80% możliwych do zdobycia punktów, którzy oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe. Uczestnicy, którzy uzyskali minimum 70% zasłużyli na dyplom honorowego finalisty. Co prawda z tytułami honorowymi nie wiążą się żadne uprawnienia rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych, ale ich wartość jest wyjątkowa i niepowtarzalna.

Honorowych laureatów i finalistów Pilotażowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Muzyki zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród wraz z nauczycielami w dniu Święta Muzyki 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w Sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Chętnych uczniów do zaprezentowania swoich umiejętności podczas uroczystości zapraszamy do kontaktu z Wojewódzkim Koordynatorem Konkursu.

Tych, którym nie udało się uzyskać wystarczającej liczby punktów gorąco zachęcamy do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.

Decyzja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o dalszych losach konkursu zostanie ogłoszona podczas uroczystości.
W załączeniu przekazujemy materiały z konkursu.

Dodatkowych informacji udziela:
Wojewódzki Koordynator Konkursów
zastępca dyrektora Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
nr tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal)
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068
adres -mail konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki

Instrukcja organizacyjna konkursu
Data: 2022-02-27, rozmiar: 305 KB
Kopia poglądowa testu konkursowego
Data: 2022-02-27, rozmiar: 6 MB
Arkusz do nanoszenia wyników
Data: 2022-02-27, rozmiar: 425 KB
Zasady i kryteria oceniania
Data: 2022-02-27, rozmiar: 308 KB
Wymagania i materiały dydaktyczne
Data: 2022-02-27, rozmiar: 434 KB