8 lipca 2022

Zakresy wymagań wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2022/2023

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymagań stawianych uczestnikom wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.29.2021 z dnia 20 czerwca 2022 r. dotyczącym organizacji
10 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

Konkursy organizowane są w oparciu o regulaminy, które zostaną ogłoszone w terminie późniejszym. Załączone opracowania, w miarę upływającego czasu, mogą być aktualizowane i uzupełniane do 31 sierpnia 2022 r. Dlatego prosimy o śledzenie informacji o ewentualnych aktualizacjach zakresów wymagań ogłaszanych na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych:

lp Symbol Przedmiot Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej adres e-mail
1. WKB Biologia Karolina Sokołowska Sokolowska14@gmail.com
2. WKCh Chemia Anna Foltyńska A.Foltynska@lelewel.poznan.pl
3. WKF Fizyka Barbara Kochner Barbara.Kochner@zsb1.poznan.pl
4. WKG Geografia Łukasz Chudziak chudziakluk@gmail.com
5. WKH Historia Przemysław Balwiński przemyslaw.balwinski@zso2.pl
6. WKJA Język angielski Marzena Rosińska marzenarosinska@wp.pl
7. WKJH Język hiszpański Anna Zimnowodzka AZimnowodzka@go2.pl
8. WKJN Język niemiecki Ksenia Herbst- Buchwald Ksenia.Herbst@odnpoznan.pl
9. WKJP Język polski Magdalena Kalemba-Borowczak wkjp.poznan@gmail.com
10. WKM Matematyka Leszek Mazurek R.Mazu@wp.pl

Załączniki