13 czerwca 2021

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach „Finansomania” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i młodzieży, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zorganizował ogólnopolską olimpiadę o tematyce stricte finansowej.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” jest zwiększenie świadomości finansowej młodzieży oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań dotyczących zagadnień finansowych. Ponadto, celem projektu jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych do zgłębiania tematyki finansowej.

Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w których program nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie innych szkół, po uzyskaniu indywidualnie zgody Komitetu Głównego.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie od 1.10.2021 do 31.10.2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej