7 czerwca 2021

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego.

Organizatorem konkursu jest samorząd zawodowy doradców podatkowych. Patronatu udzieliło Ministerstwo Finansów. W pierwszym etapie, szkolno-wojewódzkim uczniowie piszą pracę na zadany temat. Najlepszych 10 osób z każdego województwa przechodzi dalej – do etapu ogólnopolskiego. Ten zwyczajowo odbywa się w Katowicach. Ze względu na stan pandemiczny w kraju w tym roku odbędzie się poprzez platformę moodle gdzie udzielenie odpowiedzi na 30 pytań testowych pozwoli wyłonić najlepszych. Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody.

W tym roku, po zmienionej formule, oprócz uczniów wszyscy inni – chętni  mogą rozwiązać test poza konkursem. Można zweryfikować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Wszyscy płacimy podatki. Zrozumienie ich zasad i funkcjonowania pozwoli nam na łatwiejsze poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych.

Więcej informacji

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 23 czerwca 2021 w godz. od 10.00 do 18.00. Test należy ukończyć do godziny 18.00.

Dodatkowe informacje: tel. 32 258 10 45, e-mail: slaski@kidp.pl