28 grudnia 2021

Konkurs Wojewody Wielkopolskiego „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński ogłosił 28 grudnia oficjalny start ogólnopolskiego konkursu multimedialnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”.

Konkurs jest współorganizowany przez Telewizję Polską Oddział w Poznaniu, został także objęty patronatem honorowym Instytutu Pamięci Narodowej oraz patronatem medialnym Głosu Wielkopolskiego i Radia Poznań.

W 103. rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego naszym wspólnym celem jest dotarcie z informacjami o Powstaniu do jak największej liczby młodych ludzi – stąd ogólnopolski wymiar konkursu. Ramy czasowe konkursu mają także charakter symboliczny i wyznaczają je wybuch Powstania oraz zawarcie rozejmu w Trewirze. Pracę nadsyłać można od 27 grudnia 2021 r. do 16 lutego 2022 r.

Więcej informacji

Regulamin konkursu