29 lipca 2022

Konkurs Narodowego Centrum Kultury „Do Hymnu”

Dnia 25 lipca br. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło piątą edycję konkursu Do Hymnu. W konkursie szkoły rywalizują o atrakcyjne nagrody finansowe. Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych polegający na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

W tym roku obok siedmiu pieśni hymnicznych, tj. BogurodzicyGaude Mater PoloniaRotyMarsz Polonia, Marsz I Brygady Boże, coś PolskęŚwięta miłości kochanej Ojczyzny oraz Żeby Polska była Polską.

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu, wystarczy wypełnić poniższy formularz. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 300 szkół, a o ich zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia: do 31 sierpnia 2022 r.

Konkurs Do Hymnu jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

Terminy Konkursu:

Nabór:  od 25 lipca do 31 sierpnia 2022 r.
Wyniki naboru: do 2 września 2022 r.
Przesłuchania konkursowe: od 3 października do  25 listopada 2022 r.
Ogłoszenie wyników: do 30 listopada 2022 r.

Konkurs Narodowego Centrum Kultury Do Hymnu jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury