12 października 2022

Ogólnopolski konkurs IBE „Dobry Obywatel” dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w II edycji konkursu „Dobry Obywatel”. Celem inicjatywy jest promowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych, a patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada. 

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiej gry lub quizu. Praca może być wykonana techniką tradycyjną (praca plastyczna) lub z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Powinna nawiązywać do tematu konkursu.

Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII, z uwzględnieniem następujących kryteriów: spełnienie wymogów formalnych (warunek konieczny), potencjał edukacyjny pracy konkursowej, oryginalność/kreatywność pomysłu, zgodność z tematem, walory estetyczne.

Na laureatów czekają wartościowe nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Zgłoszenie, w imieniu uczestnika, musi przesłać nauczyciel lub dyrektor szkoły.

Założenia konkursu

Głównym celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli, rodziców, opiekunów i uczniów do rozmów o patriotyzmie, roli polskich zwyczajów i tradycji, aktywności społecznej i obywatelskiej.
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich rozpoczyna się już na najwcześniejszych etapach edukacji, dlatego ważne jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

Dodatkowe informacje

Wszystkich uczniów, którzy chcą przygotować grę wideo, zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Fundację IndieGames – jednego z patronów przedsięwzięcia.

Harmonogram konkursu:

  • 12 października 2022 r. – ogłoszenie konkursu,
  • 12 października – 13 listopada 2022 r. – nadsyłanie prac konkursowych,
  • 21 listopada – 2 grudnia 2022 r. – ocena zgłoszonych prac,
  • 5 grudnia 2022 r. – ogłoszenie wyników i rozesłanie do Laureatów zaproszeń na Galę Wręczenia Nagród,
  • 13 grudnia 2022 r. – uroczyste wręczenie nagród w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych oraz Fundacji Indie Games Polska.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: dobry.obywatel@ibe.edu.pl
Kontakt dla mediów: media@ibe.edu.pl

Źródło: MEiN