17 stycznia 2023

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska – Grasz – dbasz o środowisko”

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” – „Grasz – dbasz o środowisko”. Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Zadaniem Konkursowym VIII edycji Konkursu jest stworzenie i przygotowanie scenariusza Przyrodniczej gry terenowej pod hasłem „Poznaję i dbam o lokalną przyrodę ……”/„Lokalni strażnicy przyrody” przez reprezentujących jedną szkołę trzyosobowy zespół uczniów.

Więcej informacji