28 lutego 2023

Druga edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe zapraszają uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w drugiej edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie drzewa genealogicznego swojej rodziny. To inicjatywa skierowana do wszystkich uczniów, którzy lubią słuchać historii rodzinnych, oglądać stare fotografie i rozmawiać o przeszłości, a zasłyszane opowieści przedstawiać w kreatywny sposób. Prace konkursowe można przesyłać do 4 maja.

O najważniejszych celach i założeniach konkursu odpowiedzieli podczas wspólnej konferencji prasowej Sekretarz Stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk.

Założenia konkursu

Celem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest nie tylko zainteresowanie młodych ludzi tematyką poszukiwań genealogicznych i archiwalnych, ale również kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu i państwa. Ważnym aspektem inicjatywy jest także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę kultywowania pamięci oraz szacunku dla przeszłości. Projekt wspiera kształtowanie tożsamości narodowej i wzmacnia budowanie relacji rodzinnych.

W tegorocznej edycji konkursu mogą uczestniczyć uczniowie  klas 4-7 szkół podstawowych. To szansa, żeby jeszcze większą grupę dzieci i młodzieży zainspirować do odkrywania swoich korzeni. Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie drzewa genealogicznego i opisanie dziejów swojej rodziny na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z bliskimi oraz informacji, dokumentów i zdjęć znalezionych w archiwum rodzinnym i w Archiwach Państwowych.

Prace konkursowe można nadsyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursu do 4 maja 2023 r.

Inicjatywa to wspólny projekt Archiwów Państwowych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tegoroczna edycja jest realizowana jako projekt strategiczny państwowej sieci archiwalnej, kierowany przez Archiwum Państwowe w Łodzi.

„Bez korzeni nie zakwitniesz” – pierwsza edycja konkursu

Druga edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” nawiązuje do ubiegłorocznej, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i została bardzo pozytywnie odebrana zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Konkurs zaowocował wartościowymi pracami „młodych genealogów” oraz pozytywnymi emocjami, związanymi z odkrywaniem swoich korzeni. Jak opowiadali uczestnicy pierwszej edycji, zamiast „grać w gry na komputerze”, z zafascynowaniem słuchali opowieści babć i dziadków.

Udział w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” to nie tylko dobra zabawa i szansa na rozwijanie własnych zainteresowań, ale również dobry przykład na to, że historia zarówno globalna, jak i lokalna jednoczy całe rodziny.

Źródło: MEiN

Załączniki

Regulamin
Data: 2023-03-09, rozmiar: 275 KB