27 lutego 2023

Ogólnopolski konkurs „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie”

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (Kraków) zaprasza do zapoznania się z założeniami konkursu „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych, a także dyrektorów szkół.

Nadrzędnym celem projektu jest popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych i ich znaczeniu gospodarczym wśród dzieci i młodzieży. Krokiem do osiągnięcia wskazanego celu jest aktywizacja dzieci i młodzieży do poszerzania wiedzy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych.

Patronat nad konkursem objęli: Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o., Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera (Jaworzno) oraz Małopolskie Centrum nauki COGITEN (Kraków).

Szczegółowe informacje znajdują w Regulaminie konkursu.

Kierownikiem projektu oraz osobą kontaktową jest dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska, tel. 693 833 190, e-mail a.kn@min-pan.krakow.pl.

Więcej informacji